تک و تنها بودم

ما بین چندین میلیون آدم 

مثل این بود که در قایق شکسته ای نشسته ام و در میان دریا گم شده ام

حس میکردم که مرا با افتضاح از جامعه آدمها, بیرون کرده اند

میدیدم که برای این زندگی درست نشده بودم

و یا خدا در ذات من تنهایی ابدی خلق کرده بود

منبع : Diamond |تک و تنها
برچسب ها :